ODGOJ U VJERI

Nitko od nas, pa bio to papa, biskup, svećenik ili vjernik ne može i ne smije nemarno - a posebno ne svetogrdno - postupati s posvećenih hostijama i njihovim česticama. Zato svećenici brižljivo, s mnogo pobožnosti i pažnje, kod purifikacije (čišćenja) plitice i kaleža postupaju s preostalim česticama. Ako bismo primjetili da kod pričesti na ruku...

O gesti pružanja mira u misi crkveni dokument kaže da "odmjerenost, koja je nužna da se očuva pravi duh slavlja, ne oduzima ništa uzvišenom značenju same geste, na primjer MIR MEĐUSOBNO DAJU SAMO OSOBE KOJE STOJE JEDNA PORED DRUGE.

Crkva 20.siječnja slavi dvojicu mučenika iz prvih kršćanskih vremena sv. Fabijana i sv. Sebastijana. Prvi od njih – sv. Fabijan – izabran je za Papu 236. godine. Stari časoslov spominje da je sedmorici đakona povjerio brigu za siromahe koje je Crkva uvijek gledala kao one koje im je Bog povjerio na kršćansku ljubav i skrb. Decijev progon nije...

Pretpostavlja se da je u pripremi za pričest ili krizmu vjera i život po Isusu Kristu na prvome mjestu. Međutim, je li uvijek baš tako? Ne događa li se često da se prednost daje izvanjskome, odnosno lijepom običaju koji svakako treba obaviti? Uostalom, ne samo svećenici nego i svjesniji vjernici se žale da mnogi traže sakramente a ne pokazuju neku...

Temeljna odrednica Drugog vatikanskog koncila jest ekleziologija zajedništva i poslanja. Na temelju te svijesti Župno pastoralno vijeće, kao subjekt zajedništva, pozvano je da pod vodstvom župnika očituje to zajedništvo i da pospješuje poslanje svih vjernika u konkretnoj župnoj zajednici "kao mjesnom očitovanju Crkve". Cijela Crkva, kao Narod...

Susreti i razgovori za nas ljude imaju životnu važnost. Bez toga bismo na neki način oboljeli i zahirili. To isto vrijedi i na području vjerskoga života. Bez podrške istomišljenika teško bismo održali u našoj vjeri. To su dobro znali već i prvi kršćani. Zato su se sastajali u svojim zajednicama moleći i slaveći Euharistiju. I kod toga su...