VEČERNJI SUSRET

2021-04-01

Isuse, dođoh Ti reći, kako me u grlu guši,

od isplakanih suza kako me boli u duši.

Dođoh Ti šaptat kako mi križ izrani rame

i kako ga teško nosim

jer je pretežak za me.


Dođoh Ti se tužit u suton ovoga dana,

jer me odviše peče i boli ova rana.

Kleknuh da Ti se jadam,

ali me zbuni tvoje raspelo.

Žižak Ti osvijetli lice,

raspeto, presveto Tijelo.


U suzama, izmučen, izboden, raspet i sȃm,

O, Bože, što da se tužim,

pa mene je pred Tobom sram.

Gle, Ti nijemo šutiš,

nikome se potužio nisi,

A Tvoje presveto Tijelo

stravično na križu visi.

Probodene noge i ruke,

probodeno je srce Tvoje.

Kako je tuga tvoja teška

i sitne boli moje.


Isuse, dođoh ti se jadat u suton ovoga dana,

al' motreć Tebe, iščeznu moja rana.