Sveta misa u 4. korizmenu nedjelju (B) 10. ožujka 2024.godine

2024-03-11

"Reče Isus Nikodemu: "Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu , nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega..." (Iv 3, 14-21)


Ova nedjelja, tj. četvrta korizmena  nosi naziv "Veseli se", je, kako nam otkriva današnje evanđelje, Bog nije ravnodušan prema čovjekovoj bijedi, nego šalje svojega Sina na svijet da se svijet spasi po njemu. To je ohrabrujuća poruka svim ljudima do konca svijeta, a poglavito nama danas u okolnostima straha i strahota u cijelome svijetu. Božja riječ nam daje snage da hrabro i odlučno idemo kroz našu suznu dolinu znajući da nismo sami u svojoj bijedi i brigama našega naroda. Bog suosjeća s čovjekom, a suosjećati s drugim znači osjećati drugoga kao dio sebe. Naš Bog  stoga nije neki daleki Bog, nego onaj koji nas osjeća kao dio sebe, On osjeća naše radosti  i nade, žalosti i tjeskobe, naše potrebe i naše patnje, naše teškoće i naše boli poput svojih. To ne znači da će Bog riješiti sve naše probleme, ali će zajedno s nama živjeti naše teškoće te im na taj način dati novi smisao. A to nam posvješćuje našu kršćansku zadaću: imati sućuti za čovjeka pored sebe. 


Svetu misu  u 4. korizmenu nedjelju, 10. ožujka 2024. godine, u župi svetog Ivana Krstitelja u Švici u 11 sati predvodio je župni vikar don Anđelko Kaćunko.