Misna čitanja - nedjelja Krštenja Gospodinova (8. siječnja 2023.godine)

2023-01-08

PRVO ČITANJE

Iz 42,1-4.6-7

Čitanje Knjige proroka Izaije 

Ovo Govori Gospodin: »Evo sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio, on će donijeti pravo narodima. Vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čuti po trgovima. Trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tinja neće ugasiti. Po istini on će donijeti pravo, neće sustati niti smalaksati dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za naukom njegovim. Ja, Gospodin, u pravdi te pozvah, čvrsto za ruku te uzeh; oblikovah te i postavih za savez narodu i svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnja iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami.« Riječ Gospodnja. 


OTPJEVNI PSALAM

Ps 29,1a.2.3ac.4.3b.9b-10 

Pripjev: Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje. 

Prinesite Gospodinu, sinovi Božji, 

prinesite Gospodinu slavu njegova imena, 

poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu! 


Čuj! Gospodin nad vodama, 

Gospodin nad vodama silnim! 

Čuj! Gospodin u sili, 

Gospodin u veličanstvu! 


Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, 

a u hramu njegovu svi kliknuše: Slava! 

Gospodin nad vodama stoluje, 

stoluje Gospodin - kralj dovijeka! 


DRUGO ČITANJE

Dj 10,34-38

Čitanje Djela apostolskih 

U one dane Petar prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego - u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: mir po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.« Riječ Gospodnja. 


EVANĐELJE

Mt 3,13-17 (Mk 1,7-11) 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 

U ono vrijeme: Dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: »Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?« Ali mu Isus odgovori: »Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!« Tada mu popusti. Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: »Ovo je Sin moj, ljubljeni! U njemu mi sva milina!« Riječ Gospodnja.