Ako postoji jedan Bog - zašto ga različite religije predstavljaju različito? Koji je onda 'pravi' Bog?

2022-02-12

Jasno je da Boga ne možemo odrediti nikakvim pojmovima i nikakvim predodžbama. Naše predodžbe otvaraju prozor kroz koji možemo gledati u smjeru Boga. Ali u našim se predodžbama uvijek miješaju i naše projekcije. Te su projekciji ovisne o našem životnom iskustvu, koje opet ovisi o kulturi u kojoj živimo.

Pa ako nam i različite religije usmjeravaju pogled u određenom pravcu te možemo govoriti u okviru koji je zajednički svim religijama, razumljivo je da su razna religije razvile i različite predodžbe 'boga'. Narodi kojima je bila važna poljoprivreda često su božanstvo zamišljali kao ženu - kao 'božicu plodnosti'. Time u potpunosti izražavaju jedan važan aspekt 'boga'. To ne odgovara samo njihovu iskustvu nego i našoj žudnji. Neki ratnički narod predočavao je 'boga' kao 'ratnog junaka' koji izaziva i za kojeg se čovjek mora odlučiti. I to je aspekt koji je kod svekolike kulturalne uvjetovanosti valjan i za predodžbu Boga.

Sve religije vide samo krajičak Božje stvarnosti. A on kod svih religija i njihovih kultura izgleda drukčije. Religije su razvile predodžbe 'boga' koje polaze od životnoga iskustva različitih naroda i s toga gledišta otvaraju prozor za 'boga'. Bog, posve drugi, uvijek je isti. Samo su drukčiji prozori koji nam religije otvaraju.

Kao kršćani tvrdimo da poznamo pravoga Boga. Ali kao kršćani moramo istovremeno priznati da je bog i drukčiji od naših predodžbi o njemu. Priznajemo da je Isus Krist svojim životom, svojim djelima i svojim riječima autentično tumačio Boga, da je u tom, čovjeku iz Nazareta sam Bog postao vidljivim. Riječ je dakle o tome da nam valja svoje predodžbe usmjeriti prema Isusovim riječima i predodžbama kako bismo ispravno vidjeli Boga. Ali to još ne znači da smo stvarno i potpuno razumjeli što nam je Isus doista želio reći o Bogu. Stoga nam stalno valja Isusove riječi i dijela, i u dijalogu s drugim religijama, tako promišljati da nam Bog i otac Isusa Krista postane jasan, da spoznamo da je to Bog koji je sve stvorio i koji svim ljudima nudi spasenje.