Simboli-znakovi-geste-riječi u Velikom tjednu

2021-03-27

Raznovrsnost simbola/znakova, gesta i posebnih (liturgijskih) riječi u Velikom tjednu govori 'sama po sebi'. Pokušajmo ih ipak u najkraćim crtama opisati. To može koristiti vjeroučiteljima u školi, katehetama u župnoj zajednici, a osobito na susretima Liturgijske zajednice, i kao katehetske skupine.

- Crvena boja liturgijskoga ruha (na Cvjetnicu i na Veliki petak) označuje muku i smrt Isusovu i dragocjenu cijenu prolivene njegove Krvi - za svoje prijatelje.

- Maslinova (palmina) grančica znak je života, nade i pobjede, a time i Isusova mesijanskog kraljevanja koje nije od ovoga svijeta.

- Hosana (prema aramejskom jeziku 'Hošiana - znači 'Pomozi - Spasi nas dakle'. Vapaj za pomoć, koji se prigodom Isusova ulaska u Jeruzalem pretvorio u poklik, kliktaj radosti i veselja. Na misi "Hosana u visini" - s visina gdje Gospodin kraljuje dolazi pomoći vjernome narodu.

- Mesija dolazi od hebrejskoga izraza 'Mesija' odnosno grčkog 'Hristós' - Krist, što znači 'Pomazanik' (pomazan-opremljen Božjim Duhom za poslanje). Isus ne želi da ga se ne naziva mesijom, kako se ne bi kod ljudi stekao dojam da je neki 'zemaljski mesija', s nekom vremenitom mesijanskom slavom, već se predstavlja kao Sluga koji će trpjeti, žrtvovati svoj život za ljude i biti uzdignut. Od 'Hristos' je i naziv za Isusovog vjernika 'kršćanin' (hristianós). Kao što je Krist pomazan Duhom Svetim, koji je neizreciva Ljubav, tako su i kršćani pomazanici Duhom Svetim, što znači da su sada Kristovi.

- Šutnja zvona i orgulja (od 'Slave' Velikog četvrtka do Vazmenog bdijenja) - izraz je poniznosti u nasljedovanju Gospodinova poniženja. Otud i običaj da kršćani ispuste neka bučna slavlja i pjesme (svojevrsni post ušiju). Naime, zvona i veseli zvuk orgulja su 'zanijemili', oltari su 'ogoljeni', kršćani počinju 'post žalosti' jer je Zaručnik 'ugrabljen'.

- Pranje nogu 'apostolima' - znak Isusa (kao sluge) koji daje svoj život za nas, odnosno Božje ljubavi prema čovjeku. To je primjer kršćanima da se znadu sniziti, posvjedočiti ljubav i biti spremni na služenje.

- 'Božji grob' pokoncilska liturgija ne predviđa, ali ako se (po starom običaju) sprema, onda je to samo nakon obreda Velikog četvrtka do Vazmenoga bdijenja (poslije se stavlja lik Isusa uskrsloga).

- Prostiranje svećenika čitavom dužinom tijela na Veliki petak znak je najdubljega sagnuća pred tajnom smrti, ali i vjere u Isusovo otkupljenje i naše 'uzdignuće'.

- Drvo križa (križ) je za kršćane, prema liturgiji, 'drvo slavno' koje podsjeća na Isusovu muku i smrt; Isusov i naš raspoznajni znak odnosno znak vrhunske Božje ljubavi.

- Oganj (na početku vazmenoga bdjenja) kršćanima je znak i poziv da se u njima zapali i ražari živa želja za Bogom, da 'izgaraju' odnosno žive iz vjere u Krista uskrsloga.

- Uskrsna svijeća (velika) - simbolizira Krista koji je "svjetlo svijeta", kako je sam rekao. On prosvjetljuje svakoga čovjeka. Na svijeći je ispisana tekuća godina, s križem, te A (alfa) i Ω (omega) prva slova grčkog alfabeta, što znači da je Krist gospodar svih vremena, početak i svršetak. A pet zrna tamjana (većih) znak su pet Isusovih rana, za nas slavnih. Inače, simbolika svjetla (svijeća) upozorava da Krist raspršuje tamu idolopoklonstva i svakovrsnog grijeha.

- Voda (krsna) u koju se uranja Uskrsna svijeća označuje silazak sile Božje, jer snagom Duha Svetoga čistimo se od grijeha i zla te rađamo na novi život. Inače u kršćanskoj liturgiji voda je znak očišćenja i odganjanja nečistih duhova, jer ju je i sam Krist odabrao kao sredstvo svoga posvećenja kod vlastitog krštenja.

- Jaganjac Božji (janje) - kako je Isusa nazvao Ivan Krstitelj (Jaganjac koji uzima grijeh svijeta) - najčešće je simbol Krista uskrsloga (često s križnom aureolom oko glave, a desnom nogom pridržava tanak križ sa zastavicom u ruci). Inače, pashalno janje je simbol (znak) onoga janjeta koje su Izraelci žrtvovali kada u noći napuštali Egipat. To 'novo Janje' je Krist, koji poput janjeta spašava, kojega "za naše grijehe probodoše".

- Kod blagoslova jela: jaje (uskrsno) označuje da, kao što klica života u jajetu razbija ljusku i pile izlazi na život, tako i Krist odvaljuje grobni kamen i uskrisava. Kruh je znak Isusa kao 'kruha života', mladi plodovi znak sunovoga stvaranja koje započinje Kristovim uskrsnućem.

- Aleluja - od hebr. riječi 'Halelujah' a znači "Hvalite Gospoda"- To je poklik radosti i zahvalnosti Bogu (u novozavjetnom značenju, osobito prije navještaja Evanđelja: Hvalite Gospodina, Krist je uskrsnuo, on je naš život, on nam sada govori).

- Vazam (vazmeni blagdani). Izričaj je povezan s hebrejskom riječi 'pasha' (prolazak-prijelaz), a označava biblijsko razdoblje židovskog izlaska/prijelaza (nakon blagovanja janjeta, beskvasnog kruha i gorkog zelja) iz egipatskog ropstva, kroz pustinju, u obećanu zemlju. - Slika je Kristova uskrsnog puta spasenja po križu do uskrsnuća, što zovemo pashalni misterij ili vazmeno otajstvo. Otud za Posljednju večeru i izraz 'pashalna večera' (Krist je novi Jaganjac koji se žrtvuje) i za ove dane 'pashalni - vazmeni - blagdani'. Kršćani slave Krista koji je iz smrti 'prešao' u život, slave i svoj 'prijelaz' iz smrti grijeha u novi život, i to snagom Kristova Duha.A