TREĆA KORIZMENA NEDJELJA - Godina C (20. ožujka 2022.) KAKO OSTATI VJERAN SAVEZU S BOGOM?

2022-03-19

Korizma želi u nama još više probuditi živu svijest o Bogu. Zato ćemo svratiti pozornost na 1. čitanje (na nedjeljnoj misi) koje nas izvješćuje kako se Bog očitovao Mojsiju na Horebu, u rasplamtjeloj vatri iz jednoga grma.

"Ja sam koji jesam"

Bog objavljuje Mojsiju, i po njemu Izabranom narodu, svoje ime. To je, u stilu Biblije, znak osobita izabranja i povjerenja Božjega. Time što očituje svoje ime Bog Mojsija i cijeli narod uvodi u najveću intimnost suživota sa sobom. Možemo se zaustaviti na časak i na viziji gorućega grma i na popratnom Mojsijevu strahopoštovanju.

No, zaustavimo se napose na samoj objavi imena. "Ja sam koji jesam" otprve, u hrvatskom jeziku, želi reći: Ja sam nesaopćivi, nespoznatljivi, transcendentni - sasvim onostrani, posve drukčiji. To više izriče Boju udaljenost nego li blizinu. No, tumači Biblije upozoravaju da u tom sklopu u kojem se Bog objavljuje - šalje Mojsija kao svog posrednika da spasi svoj narod iz egipatskog ropstva - Bog se objavljuje kao Izbavitelj svojega naroda. zato te riječi znače: Ja stojim za svojom riječju. Što obećavam, to ću i učiniti. Iz onoga što za vas učinim spoznat ćete tko sam Ja. (Hebrejski to zvuči "Ehje ašer ahje").

Dakako, Mojsije taj 'Ja' prenosi na "On jest", a hebrejski to znači Jahve. U kasnijim stoljećima, bliže Kristu, Izraelci se nisu usuđivali izgovarati Božje ime. Gdje god je u Bibliji stajalo Jahve oni su čitali Adonaj, to jest Gospodin. Takav je naš Bog, Bog saveza: On stoji za svojom riječju, On će je - nama u prilog - izvršiti. A za to sam sobom jamči. Prisjetimo se da najveća sigurnost u životu u obećanja drugoga, osobito roditelja, pravog prijatelja, proizvire iz njegovih riječi: Kad ti ja kažem ... iza toga ja stojim. Reci, jesam li te kada iznevjerio, i slično? I vjerujemo mu, premda znamo da je svako čovjekovo shvaćanje i ponašanje ipak krhko.

Ali treba nas voditi činjenica da smo Božji saveznici. Ali Bog očekuje da ćemo mi ipak stajati iza svoje riječi i založiti se za Boga cijelim bićem. To želi izreći druga hebrejska riječ, inače česta u liturgiji "Amen", što znači "Tako je! Za tim stojim!" To je najkraća naša vjeroispovijest i formula zavjeta ili saveza.


Neplodna smokva

Ponovno naglasimo: čovjek je krhko biće i može lako iznevjeriti svoj savez s Bogom. Međutim, naš Bog je strpljiv i ljubavlju ispunjen. Svakome daje mogućnost obraćenja.

Poslušajmo ipak današnje evanđelje, cjeloviti tekst.

"U ono vrijeme dođoše neki te javiše Isusu što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava. Isus im odgovori: "Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti! Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni veći dužnici od svih Jeruzalemaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti."

Nato im pripovjedi ovu prispodobu:"Imao netko smokvu zasađenu u svom vinogradu. Dođe tražeć ploda na njoj i ne nađe pa reče vinogradaru: "Evo, već tri godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju' A on mu odgovori: 'Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim. Možda će ubuduće ipak uroditi. Ako li ne, posjeći ćeš je'."

U prvom odlomku današnjeg evanđelja Isus reagira na 'dnevne novosti'. Ljude je uzbudila nečuvena Pilatova okrutnost koja je do dna povrijedila njihova vjerska i nacionalna osjećanja. A onda ona siloamska nesreća! Isus kao da se ne uzbuđuje, kao da ne mari i nema srca i suosjećajna za unesrećene. Možda nam je evanđelist Luka sve to skraćeno ispripovjedio. Ili Isus naumice tako postupa da jače istakne svojim izvjestiteljima i svojem slušateljstvu: javne nesreće koliko treba da na potaknu na sažaljenje, a osobito na građansku solidarnost . Treba da nas još više stalno potiču na religioznu budnost te nas takvi događaji ne zateknu neobraćene, nespremljene za vječni susret s Bogom.

Evanđelist Luka je, zanimljivo, na taj izvještaj nadovezao prispodobu koja je samo njemu vlastita. kao da ublažuje neodgodiv poziv na obraćenje. "Netko" je Bog, "Smokva" na kojoj traži plod jest izraelski narod. Mi to sasvim dobro možemo primijeniti na svoje pokoljenje, štoviše sami na sebe. "Vinogradar" može lijepo biti sam Isus, naš posrednik i zagovornik kod Oca. Otprve, kao da moli odgodu presudnog zahvata na godinu dana. No, zapravo moli za dugi rok. Bog Novoga zavjeta, Bog kojega propovijeda Isus, Bog je milosrdan i uistinu dugoročan. Dakako, to ne smije olabaviti poziv na obraćenje.

Evanđelje o neplodnoj smokvi radosna je vijest za sve one koji više nemaju nade. Dok još posljednji list napola uveo i probušen, drhti na grani, Bog te ne otpisuje. On hoćeš da živiš.TI SI TU

Bog reče Mojsiju: "Ja jesam koji jesam"

Ne prilazi blizu

- govorio si nekoć Mojsiju

iz plamenog grma -

jer ja sam tu.

Mjesto na kojem stojiš je sveto.

Dođite k meni svi,

izmoreni i opterećni,

"JA SAM KOJI JESAM".

govoriš (sada) nama.

Kruh koji blagujete je svet.

Strah pred tobom treba

okrenuti

u promatranje i kajanje.

Od sada smo mi

novi grm,

u kojem se događa čudo.

Grm koji gori i govori:

Ti si tu!