Raspored svetih misa od 6.lipnja do 12.lipnja 2022.godine

2022-06-07

Ponedjeljak 6.lipanj- MARIJA MAJKA CRKVE - sveta misa po nakani u 19 sati

Utorak 7.lipanj - sveta misa po nakaniu 19 sati

Srijeda 8.lipanj - sveta misa po nakaniu 19 sati

Četvrtak 9.lipanj - sveta misa po nakani u 19 sati

Petak 10.lipanj - sveta misa po nakani u 19 sati

Subota 11.lipanj -sveta misa po nakaniu 19 sati

Nedjelja 12.lipanj - PRESVETO TROJSTVO, SVETA MISA U OTOČCU U 11 SATI, U ŠVICI U 19 SATI

EUHARISTIJSKO KLANJANJE - SVAKA PRVA SUBOTA U MJESECU

ŽUPNA KATEHEZA ZA PRVOPRIČESNIKE - SVAKU NEDJELJU NAKON MISE I PETKOM U 19 i 30 SATI