Raspored svetih misa od 20.lipnja do 26.lipnja 2022.godine

2022-06-20

Ponedjeljak 20.lipanj-  sveta misa za STIPU I DRAGICU TONKOVIĆ u 19 sati

Utorak 21.lipanj - 1.DAN TRODNEVNE PRIPREME ZA SVETKOVINU ROĐENJA SVETOG IVANA KRSTITELJA - sveta misa u 19 sati

Srijeda 22.lipanj - 2.DAN TRODNEVNE PRIPREME ZA SVETKOVINU ROĐENJA SVETOG IVANA KRSTITELJA- sveta misa za GORDONA OREŠKOVIĆ 19 sati

Četvrtak 23.lipanj - 3.DAN TRODNEVNE PRIPREME ZA SVETKOVINU ROĐENJA SVETOG IVANA KRSTITELJA- sveta misa u 19 sati

Petak 24.lipanj - PRESVETO SRCE ISUSOVO I ROĐENJE SVETOG IVANA KRSTITELJA - sveta misa u 17 sati za RUŽU, MARIJU I PETRA DUJMOVIĆ; MARIJANA CVITKOVIĆ I SVE POKOJNE IZ OBITELJI CVITKOVIĆ  - ŽANIĆ; JOSIPA RUBČIĆ;KATARINU MUDROVČIĆ;IVANA BARKOVIĆ; IVANA MLINARIĆ

Subota 25.lipanj - BEZGRJEŠNO SRCE MARIJINO - sveta misa u 19 sati

Nedjelja 26.lipanj - 13. NEDJELJA KROZ GODINU - sveta misa u 11 sati

EUHARISTIJSKO KLANJANJE - SVAKA PRVA SUBOTA U MJESECU