Narodna priča o Isusovu ulasku u Jeruzalem Zanimljiva i poučna

2022-04-08

Kad Isus nakon trogodišnjeg javnog djelovanja odluči uzići Jeruzalem, ugleda u nekom dvorištu konja. "Hoćeš li me ponijeti?" upita ga Isus i stavi mu ruku na vrat. Konj koji se upravo hranio otrese najprije glavom a onda reče: "Možda. Ali sad me pusti da se do kraja najedem."

Isus se zatim okrene magarcu koji je bio u blizini i reče: "A, ti, dobri sivonjo, kako bi bilo kad bih tebe zamolio ...?" "Hoću", odgovori magarac, "ali sa mnom, ovako dugouhim i sporim nećeš se baš proslaviti. Kraljevi radije jašu na konjima nego na magarcima."

Isus ipak odabere magarca i ovaj ga ponese u Jeruzalem. Kad je Isus navečer s učenicima svratio u neko dvorište da prenoći, magarac je ostao vani i za večeru se zadovoljio pljevom i čičkom.

Konj je, međutim, morao u rat. A magarcu je Isus na rastanku stavio znak na leđa, križ koji je tamniji od ostale dlake, kao uspomenu na to što je nosio Gospodina u Jeruzalem.