Esej o tzv. petom (virtualnom) evanđelju: SVECI I ISUS "Zanimljiv" nesporazum!

2021-05-06

Sveci na nebu, ozlojeđeni zbog nevjere i raspuštenosti ljudi, održe sastanak vijećajući kako da ih obrate. I nakon dugih raspri jedan od njih predloži da, jer ne bijaše dovoljno što se Sin Božji utjelovio i umro te uskrsnuo, napokon pođu osvajati zemlju i siliti ljude na krepost i istinu.

Savjet se veoma svidje Zboru. Krenuvši neustrašivo i složno, bez mnogo borbe sveci ubrzo osvoje cijelu zemlju. Povjeriše vlast malobrojnim pravednicima, a zle koji se protiviše sakupiše zajedno u veliku dolinu, podigoše ogromne lomače da ih pogube da i dalje ne okužuju svijet.

No, kad sve bijaše spremno opaze čovjeka kako se usred mnoštva probija noseći križ i, kako izgledaše, traži da ga pogube. Izbi velika sablazan među svecima što jedan običan čovjek traži da umre kao njihov Spasitelj. Svezaše ga i odvedoše svetom Petru i on se malo bolje zagleda i prepozna u njemu negdašnjega Isusa Krista.

I kad se Petar počeo čuditi što se Sin Božji miješao s najgorim ljudima i najogavnijim ološem, Isus mu odgovori kako se ne sjeća onih njegovih negdašnjih riječi da Sin čovječji nije došao spasiti pravedne nego grešnike. I nadoda, ako je onda bilo dosta da samo jedan umre za čitav narod, kako je bilo dosta i nebeskom Ocu, on je sada odlučio ponovno umrijeti za one dolje u svijetu, 'u velikoj dolini', jer ne bijaše svetaca koji bi ih 'razumjeli', pokazali im da je on zapravo među svim ljudima, te da još imaju šanse da promijene život.

I ovi se sveci smetoše, okanivši se svakog drugog pothvata, uzeše Isusa i odvedoše ga u nebo i ondje ga 'zadrže svezana' da ne bi opet pošao na zemlju 'činiti sablazan'.

.............................................. Esej je završen. Što kažete? .........................................................