DRUGA KORIZMENA NEDJELJA (B) (25. 2. 2024.) Do (pro) slave - samo po križu

2024-02-25

Čitanja: Post 22,1-…18; Rim 8,31b-34; Mk 9,2-10

Preobraženje Isusovo pred trojicom učenika na brdu Tabor događa se nakon prve najave Isusove smrti. Ta je objava muke bacila njegove učenike u duboku krizu, a napose Petra. Jer službeno je židovstvo tada naučavalo da će Mesija biti slavan i pobjedonosan, pa Petar ostaje šokiran na samo spominjanje muke i križa. Zato će izkustvo Isusova preobraženja biti učenicima velika pomoć da prevladaju traumu križa.

A činjenica da se u preobraženju Isus pojavljuje u slavi te s Mojsijem i Ilijom razgovara o svojoj muci i smrti, posvješćuje nam da put do (pro)slave prolazi (samo) preko križa. Zato su prvi kršćani nastojali pomoći ljudima da shvate kako križ nije ni sablazan ni ludost, nego izraz Božje snage i mudrosti, kako je opisao apostol Pavao (1Kor 1,22-31). Ta je poruka bila presudna u progonima kršćana, a jednako je važna i danas kad nad nama odjekuje pitanje: kako se suočili s križem?

Zatim, upravo preobraženje u društvu s Mojsijem i Ilijom pokazuje da Isus predstavlja izpunjenje starozavjetnih proročanstava. Na Taboru učenici doživljavaju kako Isus nadilazi granice zemaljske stvarnosti. Iza Isusove ljudsko-zemaljske pojave krije se njegova božansko-nadljudska stvarnost. Sjajna bjelina simbolizira božanski svijet, a blistava svjetlost božansko veličanstvo.

Time što uz Isusa stoje najveći izraelski posrednici između Boga i Izraela, Mojsije i Ilija, dva stožerna lika izraelske svete povijesti, predstavnici Božje brige i borbu za svoj narod, pokazuje se da su oni Isusovi predhodnici ter da Isus treba dovršiti njihovo poslanje. Na kraju, glasom iz oblaka tu istinu potvrđuje sam nebeski Otac. On također potvrđuje da Isus predstavlja posljednju i konačnu spoznaju Boga.

Svojom osobom, svojim djelima i riječima Isus narodu donosi konačnu Božju poruku. Zato preobraženje predstavlja vrhunac Isusove objave. Poslije preobraženja Isus učenicima nameće šutnju, a nakon njegove muke, smrti i uskrsnuća oni više neće morati šutjeti, nego će sami otvoreno svjedočiti, spremni i život dati za Istinu…

Uza sve to apostoli su na brdu Taboru naučili i da život nije samo svjetlo i radost nego i muka i žalost. Kada usvojimo tu istinu o životu, lakše ćemo podnijeti svaki križ. Golem križ bila je i Abrahamova kušnja, ali je iz nje izišao vjerom i predanjem u Božju volju ter Njegovo obećanje i vodstvo.

To je i nama pouka i poruka da i iz osobnih problema i iz povijestne krize našega naroda - što je sadašnja demografska katastrofa - možemo izići ter do duhovne i moralne preobrazbe doći samo podpunim oslanjanjem na Boga, tj. svakodnevnim nastojanjem življenja po Evanđelju.


A.K.