DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU - A (13.8.2023.) Gdje je vjera, tu je spasenje!

2023-08-14

Misna čitanja - evanđelje: Mt 14,22-33

U zgodi spašavanja apostola Petra od utapanja, Isus nam posvješćuje koliku snagu ima VJERA. Dok je Petar vjerovao Isusovoj riječi - hodao je po vodi. A počeo je tonuti kad se prepao valova i posumnjao - tada je zapravo izgubio vjeru, jer se oslanjao na sebe, a ne na Boga. Zato ga je Isus prekorio - "malovjerni", a bio je zapravo: 'nimalovjerni'! Takvih danas ima mnogo, a poglavito se među njima iztiču naši malokatolici-malonekatolici, tj. tradicionalni rimokatolici koji su "pravovjerni" onda kad im nešto treba, kad su nevolji, kada se ne traži nikakva žrtva itd., a u ostalim prigodama su "mimokatolici"…

Svakako, taj događaj iz života Isusovih učenika je velika pouka nama danas, jer živimo u kulturi oholosti, kad mnogi misle da sve znaju, da su jako pametni (zato što imaju pametne telefone) itd. Ali, naša naša istinska moć nije u našem razumu i u našoj volji, nije u pouzdanju u nas same, u naše sposobnosti; naša snaga nije ni u vrhunskoj tehnologiji, nije u bogatstvu i onome što posjedujemo; naša snaga nije ni u malo-vjer(nost)i… - nego u jakoj i čvrstoj vjeri u kojoj se oslanjamo na Boga.

Sjetimo se zgode kad je lađa s apostolima bila u oluji – Isus je spavao a oni su bili u panici, no on je smirio valove i rekao im da se ničega ne trebaju bojati kad je on s njima, tj. oni uz njega; potaknuo ih je da se uvijek na njega oslanjaju, jer tu je i to je snaga vjere. Dakle, gdje je vjera u Isusa Krista, tu je spasenje! To je poruka svakome od nas pojedinačno, ali i cijelomu našem narodu koji ubrzano izumire: neće nas iz demografske provalije izvući nikakve Vladine političke ili ekonomske mjere, nego samo živo pouzdanje hrvatskoga naroda u Boga. To znači životom prihvatiti riječi koje je Mojsije prenio narodu kao Božju poruku: "Gospodin, Bog naš, Gospodin je jedini! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom!" I dodaje: Te riječi neka ti se urežu u srce. Priveži ih na svoju ruku… Ispiši ih na vrata svoje kuće…! To je uputa kako bismo se trebali odnositi prema Božjoj riječi - trebalo bi da ona bude naš trajna pratiteljica na svakom životnom koraku, jer u njoj je snaga vjere...

A vjera uključuje tri elementa: osjećaje, razum i (dobra) djela. Prvo, osjećaj povjerenja i pouzdanja u Boga: kao Petar kad je krenuo prema Isusu i kad je počeo tonuti, siguran da će ga Isus spasiti. Drugo, razum: shvaćanje (koliko je moguće!), znanje o vjeri, poznavanje vjerskih istina i Sv. pisma. Sv. Jeronim je znao cijelu Bibliju napamet, a kod nas je golemo vjersko neznanje – to je očito u svakoj prigodi gdje se danas naši vjernici okupljaju: čak i u crkvi... na groblju... u druženjima... itd. Papa Benedikt XVI je (još 2006.) upozorio: "Vjersko neznanje dostiglo je zastrašujuće razmjere!" A sveti papa Ivan Pavao nam je (2.10.1998.) rekao: "Odluka vaših otaca da prihvate katoličku vjeru, imala je glavnu ulogu u vjerskoj i građanskoj povijesti vaše nacije… Vjera uvijek potiče na služenje drugima, bližnjima na koje se gleda kao na braću."

A to je treći element vjere: naša dobra djela! Međutim, nije lako činiti dobro, čak ni onda kada to želimo. Taj razcjep u nama sjajno je opisao Sv. Pavao na temelju svojega izkustva: "Htjeti mi ide, ali ne i činiti dobro. Ta ne činim dobro koje bih htio, nego zlo koje ne bih htio - to činim" (Rim 7,18-19). Gdje nam je dakle izvor snage za djelotvornu ljubav prema bližnjima? Odnosno, čime se vjera hrani, što nam je potrebno činiti? Imamo tri efikasna sredstva – to su: čitanje Riječi Božje, svakodnevna molitva i redovita sv. misa. Sjajno svjedočanstvo, kao potvrdu toga, dala je američka profesorica filozofije i velika katolička spisateljica 20. st. Alice von Hildebrand izjavom: Dva najvažnija mužkarca u mojem životu, otac i muž, svaki dan su išli na sv. pričest! Kaže da je na nju kao vjernicu očev primjer djelovao već od njezine četvrte godine života…

Hvala Bogu da imamo mnoge uzore vjere - i među vjernicima laicima i u svetcima - a najveći uzor među njima je Marija, čije Uznesenje na nebo slavimo u utorak (15.8.)! Ugledajmo se u nju u svemu!


A.K.